Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.17(11).2018.396.XVI.AZa.ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe