Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.435.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXX/296/18 Rady Gminy Herby z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Herby

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe