Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/698/18 Rady Miasta Knurów

z dnia 13 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe