Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/330/2018 Rady Gminy Lubomia

z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubomia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe