Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/331/2018 Rady Gminy Lubomia

z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie ustanowienia stypendium motywacyjnego Gminy Lubomia dla uczniów mających znaczące osiągnięcia w nauce, będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz zasad ich udzielania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe