Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.455.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 22 sierpnia 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIX/872/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Wójtowa Wieś

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe