Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/336/18 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 21 sierpnia 2018r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gierałtowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe