Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.439.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 sierpnia 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 518/LI/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Koszęcin lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg, a także niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe