Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.447.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 sierpnia 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXV/282/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Kochanowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe