Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.475.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 sierpnia 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXV/283/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe