Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.33.2018.23716.V.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Elektrociepłownię Będzin Sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe