Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 282/XLVI/2018 Rady Gminy Popów

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe