Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 283/XLVI/2018 Rady Gminy Popów

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe