Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/300/2018 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe