Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/465/2018 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian do Uchwały Nr XL/444/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe