Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXX/889/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr LXIII/825/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Bytomia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe