Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/263/2018 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/253/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Chełm Śląski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe