Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 299/XLVIII/18 Rady Gminy Janów

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 254/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe