Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/256/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe