Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/257/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe