Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/375/2018 Rady Gminy Mstów

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mstów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe