Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/816/2018 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe