Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/642/18 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe