Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.60.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Ciasna nr XLVIII/323/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Ciasna w miejscowości Ciasna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe