Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.64.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy w Goczałkowicach - Zdrój z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach części lasu Remiza i niektórych sąsiadujących odcinków dróg planowanych w gminie Goczałkowice - Zdrój

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe