Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/391/18 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 29 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Ornontowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe