Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/517/2018 Rady Gminy Psary

z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Psary

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe