Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.126.2018 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe