Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/945/18 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe