Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/952/18 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/605/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe