Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/961/18 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe