Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/963/18 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe