Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/968/18 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe