Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/221/2018 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Żarnowiec w roku 2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe