Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/251/2018 Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/245/2018 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe