Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 327/LXI/2018 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2018 r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe