Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 828.LVII.2018 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe