Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/370/2018 Rady Gminy Lipie

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe