Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/824/2018 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 września 2018r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe