Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/826/2018 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 września 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Mikołowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe