Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVII/454/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 18 września 2018r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe