Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 519/XXII/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie uchwały Nr LVII/378/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XLVIII/315/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec - etap I 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe