Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/393/2018 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe