Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/596/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 25 września 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/224/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe