Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 301/XLII/2018 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 25 września 2018r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej i zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego przyznawane pod warunkiem zwrotu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe