Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Godów

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe