Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/467/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 września 2018r.

w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe