Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/460/2018 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 września 2018r.

w sprawie określenia zasad i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe