Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/323/2018 Rady Gminy Rajcza

z dnia 28 września 2018r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rajcza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe