Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2018r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe